iMunis eDeska

Pernarec

Úřední deska – Stav k 23. 3. 2017 05:10:43

Nalezeno 17 záznamů.Poslední změna: 23.3.2017

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 28.3.2017 23/ÚD/17 Konání Zastupitelstva Obec Pernarec 21.3.2017 28.3.2017 21.3.2017 obrázek JPG (54 kB)
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 22/ÚD/17 Opatření obecné pova Městský úřad Nýřany 17.3.2017 1.4.2017 17.3.2017 4 dokumenty
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 21/ÚD/17 Veřejná vyhláška Městský úřad Nýřany 17.3.2017 1.4.2017 17.3.2017 obrázek JPG (49 kB)
Schválený rozpočet obce Pernarec na rok 2017 20/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 13.3.2017 31.12.2017 13.3.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 19/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 13.3.2017 31.12.2017 13.3.2017 dokument PDF (270 kB)
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - k.ú. Skupeč 18/ÚD/17 Nabídka pozemků Státní pozemkový úřa 27.2.2017 3.4.2017 27.2.2017 3 dokumenty
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemjců a koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - bývalá kasárna 18/ÚD/17 Oznámení Ministerstvo obrany 27.2.2017 23.3.2017 27.2.2017 dokument PDF (77 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Skupeč 12/ÚD/17 Oznámení Katastrální úřad pro 2.2.2017 28.4.2017 2.2.2017 obrázek JPG (79 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Březí u Pernarce 11/ÚD/17 Oznámení Katastrální úřad pro 2.2.2017 28.4.2017 2.2.2017 obrázek JPG (79 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Málkovice u Pernarce 10/ÚD/17 Oznámení Katastrální úřad pro 2.2.2017 28.4.2017 2.2.2017 obrázek JPG (80 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Krukanice 9/ÚD/17 Oznámení Katastrální úřad pro 2.2.2017 28.4.2017 2.2.2017 obrázek JPG (79 kB)
Usnesení - Dražební vyhláška - Roučková Marcela 8/ÚD/17 Dražební vyhlášky Soudní exekutor JUDr 2.2.2017 27.4.2017 2.2.2017 dokument PDF (117 kB)
Oznámení o zamýšleném převodu - k.ú. Krukanice 3/ÚD/17 Oznámení Státní pozemkový úřa 19.1.2017 26.4.2017 19.1.2017 2 dokumenty
Oznámení o ceně vodného od 1.1.2016 62/ÚD/16 Oznámení Vodárna Plzeň 7.12.2016 31.12.2017 7.12.2016 obrázek JPG (49 kB)
Povinné kontroly zdrojů vytápění na tuhá paliva 48/ÚD/16 Oznámení Městský úřad Nýřany 4.10.2016 30.6.2017 4.10.2016 obrázek JPG (65 kB)
Agenda nedostatečně určitě označných osob v kanastru nmovistostí (neznámý vlastník) 9/ÚD/16 Oznámení Úřad pro zastupování 16.3.2016 31.12.2023 16.3.2016 3 dokumenty
Agenda nedostatečně určetě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 39/ÚD/15 Oznámení Úřad pro zastupování 12.10.2015 27.10.2023 12.10.2015 dokument PDF (130 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.