iMunis eDeska

Pernarec

Úřední deska – Stav k 27. 6. 2017 00:15:28

Nalezeno 17 záznamů.Poslední změna: 20.6.2017 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájmců o koupi a vybrání vhodného kupce - Pernarec bývalé kasárna 43/ÚD/17 Výběrová řízení Ministerstvo obrany 20.6.2017 20.7.2017 20.6.2017 dokument PDF (2,1 MB)
Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú. Pernarec 42/ÚD/17 Nabídka pozemků Státní pozemkový úřa 20.6.2017 20.9.2017 20.6.2017 obrázek JPG (48 kB)
Informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 dle § 36 odst. 5 zákona 274/2001 Sb. 41/ÚD/17 Vodné Vodárna Plzeň 14.6.2017 30.6.2017 14.6.2017 dokument PDF (2,1 MB)
Rozpočtové opatření č. 2 38/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 22.5.2017 31.12.2017 22.5.2017 dokument PDF (376 kB)
Závěrečný účet obce Pernarec za rok 2016 37/ÚD/17 Závěrečný účet obce Obec Pernarec 22.5.2017 30.6.2018 22.5.2017 3 dokumenty
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Něšov 36/ÚD/17 Oznámení Katastrální úřad pro 15.5.2017 30.6.2017 15.5.2017 obrázek JPG (67 kB)
Návrh Závěrečného účtu včetně účetní závěrky DSO Mikroregionu Hracholusky 35/ÚD/17 Závarečný účet Mikro Mirkroregion Hrachol 12.5.2017 30.6.2017 12.5.2017 10 dokumentů
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad 34/ÚD/17 Veřejná vyhláška Krajský úřad Plzeňsk 12.5.2017 30.6.2017 12.5.2017 2 dokumenty
Oznámení o uložení písemnosti pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně 29/ÚD/17 Ozn. o ulož. písemn. Obecní úřad 26.4.2017 31.12.2017 26.4.2017 dokument PDF (453 kB)
Návrh závěrečnéhoí účtu obce Pernarec za r. 2016 28/ÚD/17 Závěrečný účet obce Obec Pernarec 25.4.2017 30.6.2017 25.4.2017 3 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 1 24/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 5.4.2017 31.12.2017 5.4.2017 dokument PDF (290 kB)
Schválený rozpočet obce Pernarec na rok 2017 20/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 13.3.2017 31.12.2017 13.3.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 19/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 13.3.2017 31.12.2017 13.3.2017 dokument PDF (270 kB)
Oznámení o ceně vodného od 1.1.2016 62/ÚD/16 Oznámení Vodárna Plzeň 7.12.2016 31.12.2017 7.12.2016 obrázek JPG (49 kB)
Povinné kontroly zdrojů vytápění na tuhá paliva 48/ÚD/16 Oznámení Městský úřad Nýřany 4.10.2016 30.6.2017 4.10.2016 obrázek JPG (65 kB)
Agenda nedostatečně určitě označných osob v kanastru nmovistostí (neznámý vlastník) 9/ÚD/16 Oznámení Úřad pro zastupování 16.3.2016 31.12.2023 16.3.2016 3 dokumenty
Agenda nedostatečně určetě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 39/ÚD/15 Oznámení Úřad pro zastupování 12.10.2015 27.10.2023 12.10.2015 dokument PDF (130 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.