iMunis eDeska

Pernarec

Úřední deska – Stav k 9. 12. 2019 13:02:59

Nalezeno 38 záznamů.Poslední změna: 3.12.2019 8:58:46

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Pernarec dne 17.12.2019 77/ÚD/19 Konání Zastupitelstva Obec Pernarec 3.12.2019 18.12.2019 3.12.2019 dokument PDF (397 kB)
Opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma letecké pozemní zařízení radiolokátor Planá 76/OÚ/19 Opatření obecné pova Ministerstvo obrany 29.11.2019 14.12.2019 29.11.2019 dokument PDF (8,4 MB)
Veřejná vyhláška oznámení o monžnosti převzít písemnost 75/ÚD/19 Veřejná vyhláška Městský úřad Nýřany 27.11.2019 12.12.2019 27.11.2019 dokument PDF (412 kB)
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikac 75/ÚD/19 Veřejná vyhláška Městský úřad Nýřany 27.11.2019 12.12.2019 27.11.2019 dokument PDF (412 kB)
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikac 75/ÚD/19 Veřejná vyhláška Městský úřad Nýřany 27.11.2019 12.12.2019 27.11.2019 dokument PDF (412 kB)
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikac 74/ÚD/19 Opatření obecné pova Městský úřad Nýřany 27.11.2019 12.12.2019 27.11.2019 2 dokumenty
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 74/ÚD/19 Opatření obecné pova Městský úřad Nýřany 27.11.2019 12.12.2019 27.11.2019 dokument PDF (421 kB)
Návrh rozpočtu obce Pernarec na rok 2020 + výkaz plnění rozpočtu 73/ÚD/19 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 25.11.2019 31.12.2019 25.11.2019 2 dokumenty
Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 - 2022 ZŠ a MŠ Pernarec 72/ÚD/19 Rozpočet ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Pernarec 18.11.2019 31.12.2019 18.11.2019 dokument PDF (432 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2020 ZŠ a MŠ Pernarec 71/ÚD/19 Rozpočet ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Pernarec 18.11.2019 31.12.2019 18.11.2019 dokument PDF (356 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pernarec 2021 - 2023 70/ÚD/19 Výhled rozpočtu Obec Pernarec 18.11.2019 31.12.2019 18.11.2019 dokument PDF (407 kB)
Změna rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové opatření č. 5 68/ÚD/19 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 18.11.2019 31.12.2019 18.11.2019 dokument PDF (528 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Pernarec č. 1/2019 67/ÚD/19 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Pernarec 18.11.2019 31.3.2020 18.11.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu v k.ú. Málkovice u Pernarce 66/ÚD/19 Dražební vyhlášky Mgr. Martin Tunkl 11.11.2019 12.12.2019 11.11.2019 dokument PDF (178 kB)
Návrh rozpočtu mikroregionu Hracholusky v tis. Kč na rok 2020 63/ÚD/19 Návrh rozpočtu Mirkroregion Hrachol 21.10.2019 31.12.2019 21.10.2019 dokument PDF (252 kB)
Nabídka státních pozemků k prodeji k.ú. Pernarec a k.ú. Něšov 61/ÚD/19 Nabídka pozemků Státní statek Jeneč 17.10.2019 17.12.2019 17.10.2019 dokument PDF (540 kB)
Změna rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové opatření č. 4 58/ÚD/19 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 20.9.2019 31.12.2019 20.9.2019 dokument PDF (401 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 50/ÚD/19 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím 49/ÚD/19 Poskytování informac Obecní úřad 27.8.2019 31.12.2019 27.8.2019 dokument PDF (307 kB)
Závěrečný účet obce Pernarec za rok 2018 41/PER/19 Závěrečný účet obce Obec Pernarec 19.6.2019 30.6.2020 19.6.2019 8 dokumentů
Změna rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové opatření č. 3 40/ÚD/19 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 19.6.2019 31.12.2019 19.6.2019 dokument PDF (395 kB)
Oznámení RO č. 1/2019, DSO Mirkoregion Hracholusky 37/ÚD/19 Rozp. a hosp. obce Mirkroregion Hrachol 12.6.2019 31.12.2019 12.6.2019 obrázek JPG (16 kB)
Cena stočného pro ČOV Pernarec za období 1.5.2019 do 31.12.2019 28/ÚD/19 Oznámení Obec Pernarec 6.5.2019 31.12.2019 6.5.2019 obrázek JPG (31 kB)
Změna rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové opatření č. 2 25/ÚD/19 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 6.5.2019 31.12.2019 6.5.2019 obrázek JPG (69 kB)
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 11/ÚD/19 Oznámení Úřad pro zastupování 19.3.2019 31.12.2023 19.3.2019 dokument PDF (0,7 MB)
Výroční zprava o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 8/ÚD/19 Výroční zpráva Obec Pernarec 25.2.2019 31.12.2019 25.2.2019 obrázek JPG (74 kB)
Změna rozpočtu na rok 2019 - rozpočtové optaření č. 1 7/ÚD/19 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 25.2.2019 31.12.2019 25.2.2019 obrázek JPG (37 kB)
Schválený rozpočet 2019 - Mikroregion Hracholusky 1/ÚD/19 Rozp. a hosp. obce Mirkroregion Hrachol 3.1.2019 31.12.2019 3.1.2019 obrázek JPG (40 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Pernarec 2020 - 2022 99/ÚD/18 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 19.12.2018 31.12.2019 19.12.2018 dokument PDF (353 kB)
Rozpočet obce Pernarec na rok 2019 98/ÚD/18 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 19.12.2018 31.12.2019 19.12.2018 dokument PDF (387 kB)
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 95/ÚD/18 Poskytování informac Obec Pernarec 3.12.2018 31.12.2019 3.12.2018 dokument PDF (1 MB)
Cena vodného na rok 2019 93/ÚD/18 Oznámení VaK 26.11.2018 31.12.2019 26.11.2018 dokument PDF (1,6 MB)
Střednědobý výhled na rok 2020 - 2021 ZŠ a MŠ Pernarec 88/ÚD/18 Rozpočet ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Pernarec 23.11.2018 31.12.2019 23.11.2018 dokument PDF (450 kB)
Rozpočet ZŠ a MŠ Pernarec na rok 2019 87/ÚD/18 Rozpočet ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Pernarec 23.11.2018 31.12.2019 23.11.2018 dokument PDF (265 kB)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 41/ÚD/18 GDPR Obec Pernarec 23.5.2018 31.12.2019 23.5.2018 dokument PDF (157 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernarec - Římskokatolické farnosti Dolní Bělá 61/ÚD/17 Veřejnoprávní smlouvy Obec Pernarec 13.9.2017   13.9.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Agenda nedostatečně určitě označných osob v kanastru nmovistostí (neznámý vlastník) 9/ÚD/16 Oznámení Úřad pro zastupování 16.3.2016 31.12.2023 16.3.2016 3 dokumenty
Agenda nedostatečně určetě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 39/ÚD/15 Oznámení Úřad pro zastupování 12.10.2015 27.10.2023 12.10.2015 dokument PDF (130 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.