iMunis eDeska

Pernarec

Úřední deska – Stav k 16. 12. 2017 00:37:59

Nalezeno 25 záznamů.Poslední změna: 13.12.2017 16:51:06

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v Obci Pernarec pro volbu prezidenta České republiky 94/ÚD/17 Volby starosta 13.12.2017 20.12.2017 13.12.2017 obrázek JPG (47 kB)
Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzetí písemnosti - opatření obecné povahy 98/ÚD/17 Veřejná vyhláška Městský úřad Nýřany 13.12.2017 28.12.2017 13.12.2017 obrázek JPG (51 kB)
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 97/ÚD/17 Opatření obecné pova Městský úřad Nýřany 13.12.2017 28.12.2017 13.12.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Pernarec 96/ÚD/17 Konání Zastupitelstva Obec Pernarec 12.12.2017 21.12.2017 12.12.2017 obrázek JPG (49 kB)
Oznámení o době a místu konání volby prezidenta ČR 95/ÚD/17 Volby starosta 12.12.2017 27.1.2018 12.12.2017 obrázek JPG (66 kB)
Oznámení o zamyšleném převodu pozemků v k.ú. Skupeč 93/ÚD/17 Oznámení Státní pozemkový úřa 29.11.2017 28.2.2018 29.11.2017 dokument PDF (705 kB)
Oznámení o ceně vodného od 1.1.2018 92/ÚD/17 Oznámení Vodárna Plzeň 27.11.2017 31.12.2018 27.11.2017 dokument PDF (290 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pernarec 2018-2020 90/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 23.11.2017 22.12.2017 23.11.2017 dokument PDF (360 kB)
Návrh rozpočtu obce Pernarec na rok 2018 89/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 23.11.2017 22.12.2017 23.11.2017 dokument PDF (683 kB)
Změna rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové opatření č. 4 86/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 23.11.2017 31.12.2017 23.11.2017 dokument PDF (633 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pernarec - Římskokatolické farnosti Dolní Bělá 61/ÚD/17 Veřejnoprávní smlouvy Obec Pernarec 13.9.2017   13.9.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Rozpočtové opatření č. 3 59/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 11.9.2017 31.12.2017 11.9.2017 dokument PDF (611 kB)
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu 47/ÚD/17 Oznámení Městský úřad Nýřany 17.8.2017 31.12.2017 17.8.2017 obrázek JPG (51 kB)
Závěrečný účet včetně účetní závěrky DSO mikroregionu Hracholusky za rok 2016 46/ÚD/17 Závarečný účet Mikro Mirkroregion Hrachol 29.6.2017 31.12.2017 29.6.2017 10 dokumentů
Rozpočtový výhled mikroregionu Hracholusky na období 2017 - 2021 45/ÚD/17 Rozpočtový výhled Mirkroregion Hrachol 29.6.2017 31.12.2017 29.6.2017 dokument PDF (405 kB)
Schválený rozpočet mikroregionu Hracholusky na rok 2017 44/ÚD/17 Schválený rozpočet Mirkroregion Hrachol 29.6.2017 31.12.2017 29.6.2017 dokument PDF (333 kB)
Rozpočtové opatření č. 2 38/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 22.5.2017 31.12.2017 22.5.2017 dokument PDF (376 kB)
Závěrečný účet obce Pernarec za rok 2016 37/ÚD/17 Závěrečný účet obce Obec Pernarec 22.5.2017 30.6.2018 22.5.2017 3 dokumenty
Oznámení o uložení písemnosti pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně 29/ÚD/17 Ozn. o ulož. písemn. Obecní úřad 26.4.2017 31.12.2017 26.4.2017 dokument PDF (453 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 24/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 5.4.2017 31.12.2017 5.4.2017 dokument PDF (290 kB)
Schválený rozpočet obce Pernarec na rok 2017 20/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 13.3.2017 31.12.2017 13.3.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 19/ÚD/17 Rozp. a hosp. obce Obec Pernarec 13.3.2017 31.12.2017 13.3.2017 dokument PDF (270 kB)
Oznámení o ceně vodného od 1.1.2016 62/ÚD/16 Oznámení Vodárna Plzeň 7.12.2016 31.12.2017 7.12.2016 obrázek JPG (49 kB)
Agenda nedostatečně určitě označných osob v kanastru nmovistostí (neznámý vlastník) 9/ÚD/16 Oznámení Úřad pro zastupování 16.3.2016 31.12.2023 16.3.2016 3 dokumenty
Agenda nedostatečně určetě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 39/ÚD/15 Oznámení Úřad pro zastupování 12.10.2015 27.10.2023 12.10.2015 dokument PDF (130 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.