iMunis eDeska

Pernarec

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určetě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Značka: 39/ÚD/15 Zveřejněno od: 12.10.2015 11:10:51 Zveřejnit do: 27.10.2023 23:59:59 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 130 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 12.10.2015
Vyvěšeno do: 27.10.2023

Úřední deska – Pernarec

Vyvěšeno od: 12.10.2015
Má být vyvěšeno do: 27.10.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.10.2015 11:10:51
Do: 27.10.2023 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.