iMunis eDeska

Pernarec

Úřední deska – Detail

Výroční zprava o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Značka: 8/ÚD/19 Zveřejněno od: 25.2.2019 8:42:47 Zveřejnit do: 31.12.2019 23:59:59 Typ: Výroční zpráva Původce: Obec Pernarec Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (obrázek JPG, 74 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Pernarec

Vyvěšeno od: 25.2.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2019

Úřední deska – Pernarec

Vyvěšeno od: 25.2.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 25.2.2019 8:42:47
Do: 31.12.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.